หน้าแรก | รถให้เช่า | ผลงาน | ระเบียบการเช่ารถตู้ | อัตราค่าเช่ารถตู้ | แบบฟอร์มการจองรถให้เช่า | วิธีการชำระเงิน | รับสมัครรถตู้ร่วม | ติดต่อเช่ารถตู้
Spirit Van

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริการให้เช่ารถตู้ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีรถตู้ให้เช่าบริการมากกว่า 200 คัน

VIP Member
 

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

 • สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงอุตสาหกรรม(สมอ.)
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงคมนาคม
 • กรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมทางหลวงชนบท
 • บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • สำนักงานเขตคันนายาว
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน
 • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • โรงเรียนบดินทร์เดชา 1
 • โรงเรียนสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนสตรีวิทยา
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลจุฬา ฯ
 • โรงพยาบาลสมิตเวช
 • สำนักผังเมือง
 • สภาทนายความ
 • สำนักโยธา

บริษัทเอกชนและบริษัททัวร์

 • บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์ กิมเฮ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิสซิเนส โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
 • PTT Exploration and Production Public Company Limited
 • C . P . VIETNAM LIVESTOCK
 • AHCL (THAILAND) CO.,LTD.
 • บริษัท บุญรอดบริเวอร์รี่ จำกัด
 • บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
 • บริษัท เทียรา ดีไซน์(ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท มาบุญครอง จำกัด
 • บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โก ไทย ฟิล์ม จำกัด
 • บริษัท ดีอีซี มีเดีย จำกัด
 • บริษัท ไทย-เจเปน แก๊ส จำกัด
 • บริษัท ยูโรปียน มอเตอร์คาร์ จำกัด
 • บริษัท พีทีเอสเมดิคอล จำกัด
-
Copyright © SpiritVan 2009
โทรศัพท์ : 02-1504042, 02-1981839
แฟกซ์ : 02-1981838
e-mail : spvan2009@hotmail.com
ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105552095781
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552095781